Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, p.p. 21, 10409 Velika Gorica
+385 1 4572 830, radno vrijeme: utorak 8-12 sati zajednica.udruga.umirovljenika.zagrebacke.zupanije@zg.t-com.hr

UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA SAMOBORA

Udruga umirovljenika Grada Samobora osnovana je za promicanje, razvitak i unapređivanje života umirovljenika i osoba starije životne dobi. Organizirajući socijalne, kulturne, sportske, obrazovne i zabavne programe, potiče se druženje umirovljenika i osoba starije životne dobi i na taj način doprinosi kvaliteti života ove populacije.

Josip Kos tajnik Udruge umirovljenika grada Samobora kaže:
-Na području Grada Samobora dana 30.09.2018., prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje živjelo je 9.327 umirovljenika, a u Udrugu je učlanjeno 2.472 umirovljenika. Procijenjujemo da sada u Gradu Samoboru živi oko preko 10.000 umirovljenika.

Broj članova po podružnicama 2018.
1. Bregana 342, 2. Galgovo 140 , 3. Kladje 121, 4. Klake 144, 5. Molvice 87, 6. Pavučnjak 114, 7. Rude 210, 8. Samobor 1- 341, 9. Samobor 2- 342, 10. Samobor 3 -340, 11. Samobor v. 204, 12. Sv. Martin 87,
UKUPNO članova: 2472

Funkciju predsjednice Udruge vrši Ljiljana Drešar Hrenek, Mijo Gorički je dopredsjednik i tajnika Josip Kos. Članovi Izvršnog odbora su, predsjednici podružnica. Udruga umirovljenika svoj osnovni cilj i program rada ostvaruje prekopreko 12 podružnica.


Tajnik Kos naglašava:
– Održano je 113 sastanka izvršnih i nadzornih odbora podružnica, kao i 10 sjednica Izvršnog i Nadzornog odbora Udruge umirovljenika Grada Samobora. Organizirano je 115 izleta ostvarenih diljem naše domovine u kojima je sudjelovalo oko 6.680 osoba. Realizirani izleti su na hodočašća (Marija Bistrica, Trsat, Međugorje, Krasno),te razgledavanja prirodnih,povijesnih i kulturnih znamenitosti posjećenih krajeva Lijepe naše. Tri izleta organizirana su izvan granica domovine i to u Republiku Slovačku(Bratislava),Republiku Austriju (Advent u Grazu, Klagenfurt) i Republiku Bosnu i Hercegovinu(Bihać i Nacionalni park Una). Sve podružnice bile su aktivne u organizaciji i provođenju Sportskih igara Udruge umirovljenika Grada Samobora u 2019. a sudjelovale su i na 25. sportskim Susretima umirovljenika ZUUZŽ u Velikoj Gorici. Podružnice Bregana osvojili prvo mjesto u povlačenju užeta.
Najznačajnije aktivnosti?
-Udruga umirovljenika Grada Samobora pokrenula je inicijativu za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe i predložila da izgradnja bude planirana Strategijom razvoja Grada Samobora za razdoblje 2018.g.-2023.g. Predloženo je formiranje Radne skupine za izradu Programa aktivnosti.. Također je pokrenuta inicijativa da se prigodom davanja koncesije prijevozničkoj tvrtci razmotri mogućnost povoljnijeg prijevoza umirovljenika uvođenjem godišnje pokazne karte.


Značajnije aktivnosti kojima se udruga bavila tijekom godine.
-Tijekom godine obiđeno je 262 bolesnih umirovljenika i 154 umirovljenika starih 80 i više godina i predani im prikladni pokloni, a provodi se mjesečna kontrola šećera i mjerenje tlaka .Ovom akcijom obuhvaćeno je cca 700 umirovljenika.
-tjelovježba za umirovljenike, a posebno za žene 8 puta godišnje. Na kojima sudjeluje cca 250 umirovljenika te besplatna joga za treću životnu dob. (obuhvaćeno cca 30 umirovljenica) .
-nabava i isporuka ogrijevnog drva, voća, mesa i drugih životnih potrebština za oko cca 1.000 umirovljenika .
-organizirano 7 desetdnevnih programa rehabilitacije i rekreacije u Istarskim Toplicama, Topuskom, Makarskoj i Šibeniku. Programom obuhvaćeno cca 800 umirovljenika.
-organizirane posjete koncertima, kazalištima, muzejima i izložbama. Programom obuhvaćeno cca 600 umirovljenika , te predstave Dramske grupe “Treća sreća”Udruge umirovljenika u Samoborum, a obuhvaćeno je cca 250 umirovljenika.

-organizirana druženja s Udrugom umirovljenika iz Čakovca. Uzajamni posjeti umirovljenika Čakovca Samoboru i Samoboraca Čakovcu. Programom obuhvaćeno cca 70 umirovljenika.
-organiziran izlet u Čakovec-Prelog, Krapinu, Mariju Bistricu, Karlovac,Dugo Selo, Mrežnicu ,Bjelovar, Ivanić Kloštar, Ludbreg, Brijune, Pulu. U tim mjestima oko 700 naši članova razgledali su umjetničke galerije i ostale kulturno povijesne znamenitosti i prirodne ljepote.
-organizirano 9 plesnih večeri u Udruzi na kojima je sudjelovalo cca 400 umirovljenika. 0rganiziran tečaj plesa u Udruzi 3 puta mjesečno. Programom je godišnje obuhvaćeno ukupno cca 600 sudionika .Plesne večeri u hotelu”Lavica” na kojima sudjeluje cca 140 umirovljenika po plesnoj večeri na kojima sudjeluju umirovljenici Svete Nadelje i Jastrebarskog. Organiziran maskirani ples za vrijeme fašnika u Udruzi i hotelu “Lavica”.Programom obuhvaćeno 210 umirovljenika .
-ostvarena je kontinuirana suradnja s Klubom starih osoba i Sindikatom umirovljenika Samobor. ( Dragan Vicković)