Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, p.p. 21, 10409 Velika Gorica
+385 1 4572 830, radno vrijeme: utorak 8-12 sati zajednica.udruga.umirovljenika.zagrebacke.zupanije@zg.t-com.hr

O nama

Zajednica udruga umirovljenika Zagrebačke županije je dragovoljna, nestranačka, neprofitna, samostalna Zajednica udruga umirovljenika koja se u okviru Ustava, Zakona i ovog Statuta zalaže za ostvarivanje stečenih prava i općih interesa umirovljenika i starijih osoba. Zajednica je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave i ima svojstvo pravne osobe.
Zajednica udruga umirovljenika Zagrebačke županije čine udružene općinske i gradske udruge umirovljenika na području Zagrebačke županije koje dio svojih prava i obveza povjeravaju Zajednici, radi jedinstvenog predstavljanja i zastupanja interesa umirovljenika posredno ili neposredno pred Vladom Republike Hrvatske, nadležnim ministarstvima, vladinim i nevladinim institucijama, Zagrebačkom županijom (župan, poglavarstvo, skupština) te mirovinskim i zdravstvenim osiguranjem radi poboljšanja materijalnog i društvenog položaja umirovljenika i starijih osoba.

Naziv Zajednice je: ZAJEDNICA UDRUGA UMIROVLJENIKA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Sjedište Zajednice je u Velikoj Gorici, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, p.p. 21

Zajednica djeluje na području Zagrebačke županije.

Djelatnosti Zajednice jesu:

  • planiranje rada i razvoj umirovljeničkih udruga na području Županije,
  • proučavanje pitanja mirovinskog i zdravstvenog sustava osiguranja, stambena, socijalna i rekreativna pitanja za potrebe umirovljenika, a radi poboljšanja materijalnog i društvenog položaja umirovljenika,
  • pomaganje Udrugama umirovljenika na ostvarivanju interesa članstva u oblastima mirovinskih, zdravstvenih i socijalnih prava,
  • zajedno sa Udrugama umirovljenika briga o poboljšanju materijalnog položaja umirovljenika, organiziranju međusobne pomoći, kolektivnog odmora, rekreacije i drugo,
  • usklađivanje i pružanje pomoći Udrugama radi uspješnijeg izvršavanja dogovorenih zadataka, a osobito u pružanju i ostvarivanju prava i interesa umirovljenika, koji proistječu iz njihovog statusa,
  • pomaganje u osnivanju novih Udruga umirovljenika tamo gdje još nisu osnovane,
  • razvijanje prijateljstva i solidarnosti među umirovljenicima,
  • utvrđivanje načina pribavljanja i korištenja materijalnih dobara potrebnih za rad i ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Zajednice i Udruga,
  • iniciranje i održavanje susreta umirovljenika na području Županije i Republike, kao i pomaganje kod organiziranja Susreta na području gradova i općina,
  • obavljanje i drugih aktivnosti na poboljšanju životnih uvjeta umirovljenika putem Udruga, poduzeća i drugih asocijacija.

Članice:

1. Udruga umirovljenika grada Velika Gorica

2. Udruga umirovljenika grada Samobora

3. Udruga umirovljenika grada Sveta Nedjelja

4. Udruga umirovljenika grada Zaprešića

5. Gradska udruga umirovljenika Vrbovec

6. Gradska udruga umirovljenika Dugo Selo

7. Gradska udruga umirovljenika Sveti Ivan Zelina

8. Gradska udruga umirovljenika Ivanić Grad

9. Udruga umirovljenika Prigorje Jastrebarsko

10. Udruga umirovljenika općine Brdovec

11. Udruga umirovljenika općine Križ

12. Udruga umirovljenika općine Rugvica

13. Udruga umirovljenika općine Gradec

14. Općinska udruga umirovljenika Klinča Sela

15. Udruga umirovljenika općine Pisarovina

16. Udruga umirovljenika općine Dubrava

17. Udruga umirovljenika općine Pušća

18. Udruga umirovljenika općine Jakovlje

19. Udruga umirovljenika općine Kravarsko

20. Udruga umirovljenika općine Marija Gorica

21. Udruga umirovljenika općine Luka

22. Udruga umirovljenika općine Bistra

23. Udruga umirovljenika općine Dubravica

24. Udruga umirovljenika općine Orle

25. Udruga umirovljenika općine Pokupsko

26. Udruga umirovljenika općine Bedenica

27. Udruga umirovljenika općine Preseka