Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, p.p. 21, 10409 Velika Gorica
+385 1 4572 830, radno vrijeme: utorak 8-12 sati zajednica.udruga.umirovljenika.zagrebacke.zupanije@zg.t-com.hr

VINARI ODRŽAVAJU TRADICIJU KRŠTENJE MLADOG VINA

„Marinje“ se obilježava tjedan dan prije „Martinja“ , na sam kršćanski blagdan Sv. Martina 11. studenog i tjedan dana poslije.

 

Ovogodišnji kršćanski blagdan Sv. Martin ( 11. studeni)  obilježen je u Zagrebačkoj županiji u svim gradovima i općinama.  U narodnu je ovaj blagdan znan kao „Martinje“ kad se po posebnim-tradicionalnim regulama krsti mlado vino- mošt.

Udruge umirovljenika uglavnom se uključuju u tu manifesatciju, ili kao promatrači, negdje i sami akteri, a  organizatori „Martinja“ su Turističke zajednice i Udruge vinogradara i vinara

I ove godine posebno je svečano bilo u Dugom Selo, jer je Sv. Martin i nebeski zaštitnik ovoga grada. Turističke zajednice i Udruge vinograda i vinara organiziraju posebne javne priredbe. Tako je bilo u Vrbovcu i u drugim mjestima , ali Martinje se obilježava i po klijetima u krugu obitelji i prijatelja. Ceremonijal se održava po „Križevačkim štatutima“. Tu je biškup ( koji krsti mlado vino) i njegovi pomoćnici ( ministranti), te tradicionalni jelovnik (gdje je obvezna guska ).

Vrbovčanka doc. dr. sc. Ana- Marija Jagatić Korenika dipl. ing. agronomije docentica na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo) bila je „med svojima“  te je istakla u ime struke, da ovdašnja Udruga vinogradara i vinara uspjeva podići kakvoću vina svake godine na sve višu razinu.

Istodobno dodala je:

-Kvaliteta vina u Zagrebačkoj županije također je na visokoj razini. To je rezultat rada struke, koja pomože prije svega Udrugama vinograda i vinara, ali i svakodnevnoj edukaciji vinara .

Mr. sc. Josip Kraljičković, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak  i šumarstvo Zagrebačke županije kaže:

-Zagrebačka je županija  2019. godine dala 1,5 milijuna kuna bespovratnih sredstva za održavanje ali i sadnju novih nasada vinograda, proizvodnju i preradu, za kušaonice, sve kako bi unaprijedijedila vinogradarstvo. Posebno se ulaže u marketing ( Vinska kraljica)

Posebno se vodi briga o vinogradarima čije je vino u prometu, ali se ne zanemariju ni ostali vinari.

U nekim sredinama vinarstvo nije posebno značajna gospodarska grana, a svakim danom je sve značajnija kao u Vrbovcu, ali upotpunjuje sadržaje najvažnijeg ovdašnjeg turističkog proizvoda „Kaj su jeli naši stari“.

U drugim sredinama (Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina i drugim ) vinogradarstvo je značajan gospodarski čimbenik.

Na kraju. Martinje se obilježava tjedan dana prije i tjedan dana poslije kršćanskog blagdana sv. Martina.( Dragan Vicković)